Информация за всички Windows услуги

Лесен начин за показване на списък с пътищата на всички windows services:

Лесно може да се модифицира, за да се показва друга информация за service-a като:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *