Инсталация и използване на Tika OCR сървър

 

Сървърът е достъпен на

Инсталиране на нов език за Tesseract:

Извличане на текст от съдържанието на документ:

Доълнителна информация може да се намери тук: https://medium.com/@masreis/text-extraction-and-ocr-with-apache-tika-302464895e5f

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *