Disable UAC под Vista през командна линия

UAC е добра функция на Windows Vista, но в някои случаи изключването е най-добрия вариант за решаване на проблеми със съвместимостта със стари приложения. И не само…
По принцип – изключването не представлява проблем – минава се през Control Panel и всичко е наред. Дотук добре, но това е процес, който иска крайния потребител да извърши някаква операция – нещо, което не винаги е тривиална задача.
Добре, че има msconfig – там в таб Tools има Disable UACentry, което изпълнява следната команда:

C:WindowsSystem32cmd.exe /k %windir%System32reg.exe ADD HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 0 /f

съответно за да се пусне UAC е необходимо да се изпълни:

C:WindowsSystem32cmd.exe /k %windir%System32reg.exe ADD HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 1 /f

Това вече удобно може да се изпълнява без да е необходимо крайния потребител да прави това или онова 🙂